موسسه تامین آتیه کارکنان بانک شهر
کد : 17614-25      تاریخ انتشار : ۱۴۰۰ يکشنبه ۷ شهريور تعداد بازدید : 26914

اخبار و رویدادها | آگهی دعوت از هیأت امناء مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر

آگهی دعوت از هیأت امناء مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر
آگهی دعوت از هیأت امناء مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر جهت شرکت در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم هیأت امناء مؤسسه دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30 که رأس ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/06/14 به صورت مجازی برگزار می گردد حضور بهم رسانند. 

 

دستور جلسه :

  1. استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
  2. اتخاذ تصمیم در رابطه با صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 1399/12/30.
  3. انتخاب حسابرس مستقل وبازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29 و حق الزحمه آنها.
  4. تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
  5. تعیین حق حضور اعضاء هیأت مدیره.
  6. انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
  7. سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده باشد.

 

ضمناً در تاریخ 1400/06/06 پیامک اطلاع رسانی خدمت اعضاء محترم ارسال گردیده است.

enlightenedجهت شرکت در نشست مجازی روی  اشاره فرمایید.

 

enlightenedتوجه داشته باشید نام کاربری "شماره تلفن همراه" و کلمه عبور "کدملی" اعضاء محترم می‌باشد.