امروز: ۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد

 

شرکت بهساز عمران شهر پاد به شماره ثبت 509890 در تاریخ 96/03/02 به منظور فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی تاسیس و به ثبت رسید.

 

خلاصه موضوع فعالیت های این شرکت عبارت است از:

طراحی، نظارت، اجرا، سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های عمرانی در قالب قراردادهای مشاوره، پیمانکاری، مدیریت طرح، مدیریت پیمان و طرح و ساخت.

 

 

سهامداران:

سهامدارن شرکت عبارتند از:

 

سهامداران میزان سهم
مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر 987
شرکت فرا تجارت امین شهر 5
شرکت خدمات مالی و مدیریت خبرگان شهر 5
شرکت تجارت بین الملل صنایع و معادن ایرانیان 3

 

 

 

هیأت مدیره:

اعضای هیأت مدیره عبارتند از :

 

نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای محمد معین عباسی مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره
جناب آقای رضا توسلیان رئیس هیأت مدیره
جناب آقای مسعود براتی عضو هیأت مدیره

 

 

پروژه ها: