امروز: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر

شرکت تجارت بین الملل صنایع و معادن ایرانیان به شماره ثبت 467469 در تاریخ 1393/11/11 تأسیس و به ثبت رسید.

 

خلاصه موضوع فعالیت‌های این شرکت عبارت است از:

تامین نیروی انسانی بانک شهر و شرکت‌های تابعه

 

سهامداران:

        سهامداران شرکت عبارتند از :

 

سهامداران تعدام سهام میزان مالکیت
مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر ۳۹,۹۹۸,۴۰۰ ۹۹.۹۹۶
شرکت بهساز عمران شهر پاد ۸۰۰ ۰.۰۰۲
شرکت فراتجارت امین شهر ۸۰۰ ۰.۰۰۲
  ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰

 

هیأت مدیره:

        اعضای هیأت مدیره عبارتند از :

 

نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای اصغر روح اللهی سرپرست
جناب آقای مجید طهماسب نژاد رئیس هیأت مدیره
جناب آقای محمد یاسر سعیدی عضو هیأت مدیره