امروز: ۱۴۰۲ دوشنبه ۸ خرداد

شرکت تجارت بین الملل صنایع و معادن ایرانیان به شماره ثبت 467469 در تاریخ 1393/11/11 تأسیس و به ثبت رسید.

 

سهامداران:

        سهامداران شرکت عبارتند از :

 

سهامداران میزان سهم
مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر 99.996
شرکت بهساز عمران شهر پاد 2
شرکت فراتجارت امین شهر 2

 

هیأت مدیره:

        اعضای هیأت مدیره عبارتند از :

 

نام و نام خانوادگی سمت
جناب آقای علی درخشنده مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره
جناب آقای مجید طهماسب نژاد رئیس هیأت مدیره
جناب آقای محمد یاسر سعیدی عضو هیأت مدیره