امروز: ۱۴۰۲ جمعه ۴ اسفند

هر یک از پرسنل محترم شاغل در بانک شهر و همچنین شرکت های زیر مجموعه بانک در سراسر کشور می توانند با تکمیل فرم ثبت نام از طریق واحد محل اشتغال ایشان به عضویت صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر در آمده و از مزایای عضویت در این موسسه بهره مند گردند.

همچنین هر یک از اعضای محترم با تکمیل فرم مربوط به سهم مازاد می توانند مبالغ بیشتری را بصورت ماهانه در این موسسه ذخیره و از سود بیشتری بهره مند شوند.

برای دانلود فرم درخواست عضویت کلیک کنید 

برای دانلود فرم کسر مازاد کلیک کنید