امروز: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر
ارتباط با واحد امور اعضا صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر از طریق زیر امکان پذیر می باشد.
 
شماره تماس : 74503000 - 021
 
داخلی (111) و مدیرامور اعضاء داخلی(106)