امروز: ۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۵ آذر

 

صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر در راستای انجام فعالیت های تعریف شده در اساسنامه خود ، با تعریف چارت سازمانی و تفویض مسئولیتها و وظایف در واحدهای مختلف طراحی شده است . براین اساس با اهمیت ترین واحد سازمانی به منظور تشریح و انجام فرآیندهای اصلی سازمانی واحد اقتصادی و سرمایه گذاری است که اقدام به خلق ارزش می نماید و منابع جذب شده را در راستای افزایش ثروت تمامی سهامداران به صورت بهینه تخصیص می دهد . دستیابی به تخصیص بهینه منابع و خلق ارزش با بهره گیری از تجربه ، تخصص و مهارت امکان پذیر خواهد بود که بدین منظور تلاش شده است از تمامی پتانسیلها و امکانات در دسترس استفاده بهینه گردد . این واحد از خدمات متخصصان حوزه های سرمایه گذاری ، اقتصاد ، بازاریابی ، بازرگانی بین الملل و دیگر رشته های مرتبط بهره مند است و با تجمیع اصول آکادمیک و تجربیات عملیاتی در صدد دستیابی به اهداف استراتژیک مجموعه می باشد

حوزه های اصلی کسب و کار

 

 تمامی فعالیتهای دارای توجیه مالی- اقتصادی و در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران در حوزه فعالیت این واحد خواهد بود ، با این وجود برنامه ریزی اساسی حول محورهای ذیل خواهد بود.

 تجهیز یا جذب منابع ، تخصیص بهینه و در نهایت هدایت آن به فعالیتهای اقتصادی انتفاعی و تجاری

 مشارکت و سرمایه گذاری مشترک در طرحهای مختلف تولیدی ، خدماتی ، تجاری ، رفاهی و . . . .

 مشارکت در مدیریت راهبردی – راهبری مجموعه ها و واحدهای رفاهی و بهره برداری انتفاعی از آنها

 فعالیت در بازار سرمایه داخلی و خارجی و انجام معاملات

 تملک ، خرید و فروش سهام شرکتهای غیر بورسی و . . .

 ارائه خدمات متنوع و فعالیت در طرحها ی تولیدی ، بازرگانی ، مهندسی ، عمرانی ، خدماتی و . . .

جذب منابع

 

جذب منابع در صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر ، دارای انواع مختلفی است . ساختار صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر بر اساس دریافت مبالغ ماهیانه از اعضای عضو این صندوق (پرسنل بانک شهر ) طراحی شده است . براساس برنامه ریزی صورت گرفته ، هر یک از پرسنل به منظور سرمایه گذاری در صندوق ، در هر ماه درصد معینی از حقوق خود را در این صندوق سرمایه گذاری می نماید . بدیهی است با انجام فعالیت توسط صندوق ، و با عنایت به بازگشت اصل سرمایه و یا سود مشارکت طرحها ، امکان استفاده از منابع طرحها ی مختلف فراهم می گردد . همچنین صندوق در راستای اجرای طرحهای خود ، ممکن است اقدام به دریافت تسهیلات نماید و یا به نوع دیگری تامین مالی نماید . روشهای مختلف تامین مالی ممکن است شامل انواع مشترک در طرح ، استفاده از سرمایه گذار یا فایناسور ، انعقاد تفاهم نامه های همکاری و مواردی از این دست باشند .