امروز: ۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند
کد: 17614-13      تعداد بازدید : 17771

دعوت هیأت امناء مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر

به گزارش روابط عمومی مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر و پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 5 شهریور ماه، جلسه هیأت امناء مؤسسه با دستور جلسه زیر، رأس ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/06/16 در محل سالن اجتماعات بانک شهر واقع در تهران ، میدان فردوسی ، ساختمان مرکزی بانک شهر با حضور هیأت امناء تشکیل می گردد.

 

به گزارش روابط عمومی مؤسسه صندوق ذخیره کارکنان بانک شهر و پیرو آگهی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ 5 شهریور ماه، جلسه هیأت امناء مؤسسه با دستور جلسه زیر، رأس ساعت 16 روز شنبه مورخ 1398/06/16 در محل سالن اجتماعات بانک شهر واقع در تهران ، میدان فردوسی ، ساختمان مرکزی بانک شهر با حضور هیأت امناء تشکیل می گردد:
1- استماع گزارش هیأت مدیره ، حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به 1397/12/29 .
2- بررسی و تصویب صورت های مالی ، سال مالی منتهی به 1397/12/29.
3- انتخاب حسابرس مستقل وبازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1398/12/29 .
4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار.
5- تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف و حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی .
6- تصویب آئین نامه امور اعضاء .

نظر شما :
captcha