امروز: ۱۴۰۲ سه شنبه ۸ اسفند
کد: 17614-10      تعداد بازدید : 24471

وصول مطالبات از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران ؛ به ثمر نشستن انتظاری چند ساله

پیگیری وصول بالغ بر 45 میلیارد ریال کسورات پرسنل بانک شهر از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران که پس از یکسال و نیم مکاتبه ، جلسه و رایزنی ، در آذر ماه سال 1397 منتج به نتیجه گردید .
پیگیری وصول بالغ بر 45 میلیارد ریال کسورات پرسنل بانک شهر از صندوق ذخیره کارکنان شهرداری تهران که پس از یکسال و نیم مکاتبه ، جلسه و رایزنی ، در آذر ماه سال 1397 منتج به نتیجه گردید.
نظر شما :
captcha